Välkomna till Naturbruket i Änga!

Vi är ett litet lantbruk i Änga utanför Hökerum i Ulricehamns kommun som odlar Krav-godkända grönsaker med hjälp av Nordsvenska hästkrafter.

Vi strävar efter att tillämpa principen organisk biologisk odling, naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. Med dessa metoder minskas behovet av gödning och vattning, jorden får en naturlig sammansättning som gynnar mikrolivet i jorden, nyttoinsekter och ger ett bra näringsinnehåll i grönsakerna.

Den Nordsvenska hästen är en gammal svensk arbetshäst som idag riskerar utrotning då det föds allt för få föl.  Den kulturhistoriskt värdefulla nordsvenska rasen är otroligt mångsidig och värdefull i ett småbruk. Hästen används till mycket på gården, allt från att harva och radhacka bland grönsakerna till att hämta virke i betesmarker och skog. Ibland åker finvagnen fram eller sadeln på för en tur i den vackra omgivningen.

Vi säljer grönsaker till restaurang och via REKO-ring Borås samt vid förfrågan på gården.
Vi har även entreprenad inom trädgård och grönyteskötsel i samarbete med Farmartjänst Ulricehamn samt utför skogsröjning och vedkörning med Nordsvensk brukshäst.  Farmartjänst sköter naturvårdsområden i Ulricehamns kommun genom bränning, slåtter samt röjning av sly och träd  åt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Följ oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/naturbruket/

Kontakt

Adress:

Romsås 154, Änga, 523 98 Hökerum

Epost:

katarina.ferbeek@gmail.com

Telefon:

070 33 10 894

Du hittar till oss via riksväg 40, avfart vid Hökerumsmotet.

Från Borås kör vänster i rondellen. Från Ulricehamn ta vänster i första rondellen och kör rakt igenom andra rondellen. Ta sedan höger i Tolkabro ut på gamla R40 mot Borås. Efter ca 3 km ta höger mot Hökerum. Kör 1,5 km och ta höger i skarp vänsterkurva mot Änga (gul skylt). Följ sedan grusvägen i ½ km. Vi har skyltat Grönsaker under säsong vid gården, Hökerumsvägen samt gamla R40.

Det går också att ta avfart vid Rångedalamotet och köra mot Ulricehamn. Då tar ni vänster mot Hökerum.